Про Рух Світло-Життя

євангелізація в мостиськахРух Світло-Життя (Оаза — прим. авт.) виник у Польщі. Його початок припадає на 1954 рік, саме тоді відбулася перша Оаза Дітей Божих, яку провів засновник Руху та перший його модератор о. Франциск Бляхницький.

Це була перша Оази, а потім наступні, наступні, що і дало поштовх для дальшого розвитку Руху Cвітло-Життя. До 1976 року Рух був відомий під назвою „Оазовий Рух”, „Рух Живої Церкви”. Рух Світло-Життя виник і розвивається в Польщі, а за останні роки поширився також за її межами: у Словаччині, Чехії, Німеччині, Білорусії, Литві, Латвії, Канаді, Китаї, Україні та в інших країнах.Рух Світло-Життя об’єднує людей різного віку і покликання: молодь, дітей, дорослих, родини („Домашня Церква”), священиків, ченців і черниць, членів світських інститутів богопосвяченого життя.IMG_3736

Знаком Руху Світло-Життя є давній християнський символ “ΦΩΣ (ФОС – Світло) і “ΖΩΗ” (ДЗОЕ – Життя), з’єднані між собою літерою “Ω”, утворюють хрест. Формула “Світло-Життя”, виражає єдиність між світлом, яке дає Бог, і життям, тобто наше свідоцтво християнського життя. Виконавцем цієї єдності – в що віримо – є Святий Дух. Він спричиняє, що світло розуму, світло совісті, світло Божого Слова, світло Христа, як особового зразка і світло Церкви у формуванні зрілих християн народжують нову людину у спільноті Церкви.

У львівській архідієцезії латинського обряду Рух Світло-Життя розпочав свій 5 рік офіційного існування. У постійній формації беруть участь понад 60 осіб (дітей та молоді), також діє коло «Домашньої Церкви». Протягом року, що 2 місяці відбуваються формаційні триденні зустрічі. Влітку учасники беруть участь у 15-денних реколекціях (слово реколекції пох. від лат. «recollection», що означає «відновлення» — прим. авт.) для дітей, молоді та родин.

реколекції для молоді після І ступеняОазові 15-ти денні реколекції – формаційні зустрічі розпрацьовані засновником Руху Світло–Життя про християнські цінності, ближче пізнання Божого Слова, відновлення Літургії у дусі ІІ Ватиканського Собору. Реколекції провадить отець модератор за допомогою аніматорів, які формуються у русі та хочуть служити іншим своїм життям, молитвою і талантами.

Основна формація у рамках Руху Світло–Життя триває протягом 3 років. Важливою постаттю та прикладом для є Діва Марія як образ Нової Людини, без гріха та повна покори.

 

євангелізація в мостиськахRUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE, popularnie zwany też „ruchem oazowym” lub wprost „oazą”, powstał w Polsce. Początki historii Ruchu sięgają pierwszej „oazy”, czyli wyjazdu rekolekcyjnego o charakterze przeżyciowym, która odbyła się w 1954 r. Wówczas  nosiła nazwę Oazy Dzieci Bożych i była przeznaczona dla ministrantów. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki. To była jedna z pierwszych oaz, a potem była następna i następna… i dzięki temu Ruch się rozwijał. Do 1976r. ruch oazowy nosił nazwę „Ruch Żywego Kościoła.” Obecnie oficjalna nazwa Oazy to Ruch Światło – Życie, który wciąż się rozwija. W ciągu ostatnich lat rozpowszechnia się również i poza granicami Polski, a miedzy innymi na Słowacji, Czechach, Niemczech, Białorusi, Litwie, Łotwie, Kanadzie, Chinach i na Ukrainie oraz w innych państwach. Ruch Światło-Życie gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w Domowym Kościele.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe gr. słowa: światło (ΦΩΣ – fos) i życie (ZΩH – zoe) splecione literą omega „Ω”, tworzące krzyż. Zespolone ze sobą nierozerwalnie oznaczają jedność światła danego od Boga i życia człowieka. Twórcą tej jedności jest Duch Święty.  On sprawia, że dążenie do osiągnięcia jedności światła i życia (światła wiary i życia z wiary) na różnych płaszczyznach (rozum, sumienie, słowo Boże, Jezus Chrystus i Kościół), zawiera w sobie dynamiczną i w bardzo prosty sposób wyrażoną zasadę przewodnią pedagogii nowego człowieka. Można też powiedzieć, że jest to znak dojrzałości chrześcijańskiej.

візит архіємископа Мечислава Мокшицького до оази в крисовичах W  Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, Ruch Światło-Życie rozpoczął swój 5 rok oficjalnego istnienia. W stałej formacji bierze udział ponad 60 osób ( dzieci i młodzieży), także działa koło „ domowego Kościoła”. W ciągu roku, co dwa miesiące mają miejsce trzydniowe spotkania formacyjne. Podczas wakacji uczestnicy biorą udział w 15 dniowych rekolekcjach (Samo słowo “rekolekcje” pochodzi od łacińskiego recolere -zbierać na nowo, powtórnie.) dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Rekolekcje oazowe 15 dniowe- formacyjne spotkania opracowane przez założyciela Ruchu Światło-Życie o chrześcijańskich wartościach, głębszym poznaniu Słowa Bożego oraz odnowieniu Liturgii w duchu II Soboru Watykańskiego. Rekolekcje prowadzi moderator z pomocą animatorów, którzy formują się w ruchu i pragną służyć innym swoim życiem, modlitwą i talentami.

Główna formacja w ramach ruchu Światło-Życie trwa wciągu 3 lat.  Ważną postacią i wzorem jest Maryja Niepokalana, jako obraz Nowego Człowieka, bez grzechu i pełna pokory.

 

 

Джерела: http://oazaukraina.blogspot.com/

Переклад з української: Мар’яна Кордек

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *